3. Tại sao có quảng cáo ?

admin February 11, 2020 Views 106

Trang web này miễn phí với bạn, nhưng không miễn phí với chúng tôi. Quảng cáo là cách duy nhất để website duy trì hoạt động. Và mọi trang web hiện nay dù nhiều hay ít đều có quảng cáo kèm theo. Chúng tôi sẽ cố gắng để điều này không ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn.

Categories

(1) comment

Leave a comment